OBS. Ändring av datum på Degeberga Utställningen. Det bli ENDAST utställning Lördag den 28/5

Pga av för få anmälningar till söndagens utställning slås utställningen ihop till enbart Lördag.
Vi har en domare: Geir Flönes som dömer alla hundar