Ordförande
Patrik Frendin
Arkelstorpsvägen 186
291 94  Kristianstad
070-661 10 09
ordforande.sd.sb@gmail.com

Sekreterare
Anna-Lena Håkansson
Skärtorp 201
241 92  Eslöv
sekreterare.sd.sb@gmail.com

Vice Ordförande
Henrik Gunnarsson
Stibyvägen 50
294 95  Sölvesborg
073-531 40 03
viceordforande.sd.sb@gmail.com

Ord ledamot
Freddy Flinthage
Hosabyv. 12
294 71 Sölvesborg
0708-550671
ledamot.sd.sb@gmail.com 

Suppleant
Magnus Engström
Brandstadvägen 216-23
275 92 Sjöbo
0738-113875
suppleant1.sd.sb@gmail.com

Suppleant
Elisabeth Sander Jonsson
Ramshult 621
373 78  Fågelmara
0706-474617
suppleant2.sd.sb@gmail.com